giỏ hàng

Giỏ hàng

Có (0) Sản phẩm

Tin tức sản phẩm
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

DỊCH VỤ CHO THUÊ NỀN TẢNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ VẬN HÀNH TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP

ABSoft cung cấp 1 nền tảng công nghệ mà ở đó doanh nghiệp dễ dàng cấu hình và thiết lập ra hệ thống công cụ phần mềm phù hợp với doanh nghiệp mình.

2.	Dịch vụ cho thuê nền tảng phần mềm quản trị vận hành toàn bộ doanh nghiệp

Mọi hoạt động theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể cấu hình thiết lập ra nhanh chóng

Doanh nghiệp dễ dàng tạo và phân công nhiệm vụ công việc cho từng người phù hợp

Có các nghiệp vụ mẫu doanh nghiệp dễ dàng áp dụng ngay, khi áp dụng thấy chưa phù hợp thì điều chỉnh được luôn

Một nền tảng công cụ mà ở đó danh nghiệp phát triển đến đâu thì có thể cấu hình áp dụng đến đó

Một nền tảng ở đó doanh nghiệp ko cần áp dụng các phần mềm rời rạc khác như CRM, Kế toán, KPIs, Quản lý công việc,Quản lý đào tạo, Quản lý tài liệu ….

Một nền tảng có thể cấu hình theo tư duy và mong muốn của người dùng, cùng với sự tư vấn giải pháp quản trị phù hợp của các chuyên gia ABSoft.

Nền tảng công nghệ phù hợp với đặc trưng của doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp đang phát triển và thay đổi cấu trúc hoạt động linh hoạt

Bài viết khác