giỏ hàng

Giỏ hàng

Có (0) Sản phẩm

Tin tức sản phẩm
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

KHÓA ĐÀO TẠO TIỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

 

HÓA ĐÀO TẠO TIỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

 •  Học viên nắm được các loại dữ liệu trong doanh nghiệp
 •  Các tình huống phát sinh dữ liệu và ghi nhận dữ liệu trong doanh nghiệp
 •  Việc sử dụng dữ liệu trong làm việc
 •  Trao đổi dữ liệu trong làm việc Mục đích:
 •  Nâng cao hiệu quả làm việc cho toàn nhân sự
 •  Cơ sở nền tảng cho thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp
 • Biết cách làm giàu dữ liệu và xây dựng DataWare House cho doanh nghiệp

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Doanh nghiệp đang có nhu cầu chuyển đổi số
 • Doanh nghiệp đang cần chuẩn hóa hệ thống quản trị
 • Doanh nghiệp đang dùng nhiều phần mềm quản lý mà vẫn thấy chưa hiệu quả
 • Doanh nghiệp đang tìm cách xây dựng DataWare House

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO 1 NGÀY

Bài viết khác