giỏ hàng

Giỏ hàng

Có (0) Sản phẩm

Tin tức sự kiện
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

QUY TRÌNH ÁP DỤNG ABSoft ERP

B1. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

I.Chuẩn hóa dữ liệu các đối tượng quản lý(Khách hàng , NCC, Nhân sự…)
II.Chuẩn hóa dữ liệu các danh mục quản lý

 1.Sản phẩm hàng hóa
 2.Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ..
 3.Nguyễn liệu, vật tư…
 4.Danh mục thu chi, tiêu chí đánh giá..
 5.Hệ thống quy định, quy chế…

Chuan hoa du lieu

 

B2. CHUẨN HÓA HỆ THỐNG CÔNG VIỆC

 1.Hệ thống rõ đầu công việc của từng bộ phận phòng ban chuyên môn
 2.Xác định thức tự thưc hiện giữa các công việc
 3.Xác định sự tương tác qua lại giữa các bộ phận phòng ban chuyên môn

Chuan hoa he thong cong viec

 
B3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

 1.Với nguồn lực nhân sự hiện có phân công rõ các công việc cụ thể cho từng người
 2.Hướng dẫn và đào tạo rõ từng công việc cho nhân sự
 3.Làm rõ mối quan hệ và tương tác công việc giữa các bộ phận để nhân sự nắm được khi làm việc.

Phan cong cong viec cu the

 

B4. THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHẦN MỀM

  1.Cấu hình phần mềm đầy đủ các đối tượng quản lý trong doanh nghiệp
  2.Cấu hình đầy đủ các danh mục quản lý
  3.Cấu hình đầy đủ các nghiệp vụ công việc, logic tương tác kế thừa giữa các công việc
  4.Tạo tài khoản và phân chức năng nhiệm vụ cho từng người dung.

Thiet lap he thong phan mem

 

B5. IMPORTS DỮ LIỆU BAN ĐẦU ĐẦY ĐỦ

 1.Imports các danh mục đối tượng hiện có
 2.Imports các danh mục quản lý hiện có
 3.Imports các dữ liệu đầu kỳ
  a.Tồn kho đầu kỳ
  b.Công nợ đầu kỳ
  c.Tài sản cđ, ccdc đầu kỳ
  d.Imports các số dư tài khoản kế toán khác

Import  du lieu ban dau day du

B6. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRÊN HỆ THỐNG

 1.Mọi công việc hàng ngày của toàn bộ công ty đều làm việc trên phần mềm
 2.Mọi trao đổi, phê duyệt, đề xuất đều thực hiện trên phần mềm
 3.Mọi báo cáo thống kê đều xem trực tiếp trên phần mềm
 4.Các cuộc họp sử dụng dữ liệu trực tiếp trên phần mềm để họp…

Thuc hien cong viec tren he thong

 

B7. LIÊN TỤC RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH TỐI ƯU

 1.Rà soát để điều chỉnh, bổ sung, cắt bớt các nghiệp vụ công việc sao cho doanh nghiệp hoạt động nhanh nhất
 2.Bổ sung các báo cáo phân tích hỗ trợ raquyết định dễ dàng
 3.Bổ sung các báo cáo phân tích cảnh báo, kiểm soát giúp thực hiện công việc dễ dàng…

Lien tuc ra soat dieu chinh toi uu

 

 

Bài viết khác