giỏ hàng

Giỏ hàng

Có (0) Sản phẩm

Tin tức công nghệ
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP CÁC NỀN TẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 

Tư vấn doanh nghiệp

 

Sau hơn 10 năm đi xây dựng các hệ thống quản trị doanh nghiệp, tôi đúc kết 1 vài kinh nghiệm,

Các Ông/Bà chủ doanh nghiệp nào đang gặp vướng mắc trong những nội dung dưới đây

thì Tôi xin tặng buổi tư vấn 2h cho mỗi nội dung bên dưới

 

1. Tư vấn xây dựng chính sách giá bán, quản trị chính sách giá bán

2. Tư vấn thiết lập các kế hoạch mục tiêu, quản trị và theo dõi thực hiện kế hoạch mục tiêu theo thời gian thực

3. Tư vấn thiết lập BOM (Định mức sản xuất) quản trị và tính giá thành

4. Tư vấn quản trị chi phí

Bài viết khác